Apie mus

STEIGEJAI

Paulius Stravinskas, Vilnius

Kristina Nesovienė, Šiauliai

Natalja Selenkovienė, Vilnius

 

ASOCIACIJOS VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Veiklos tikslai:

Atstovauti sergančiųjų migrena piliečių teises ir interesus bei juos ginti. Vienyti ir teikti pagalbą šia liga sergantiems Asociacijos nariams bei jų šeimos nariams. Organizuoti migrena sergančių ligonių švietimą, konsultavimą ir priežiūros programas.

Asociacijos uždaviniai:

 • Organizuoti migrena sergančių ligonių švietimą, konsultavimą ir priežiūros programas;
 • Organizuoti seminarus, konferencijas ir kitus praktinius renginius migrena sergantiems žmonėms ir dalyvauti juose;
 • Bendradarbiauti su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis, sprendžiant migrena sergančių pasientų aprūpinimo medikamentais, gydymo, psichologines ir socialinės adaptacijos problemas;
 • Teikti metodinę pagalbą Asociacijos nariams bei jų šeimos nariams;
 • Dalyvauti kuriant ir vykdant socialines programas, atsižvelgiant į žmonių, sergančių migrena poreikius, interesus ir galimybes;
 • Koordinuoti asociacijos narių veiklą;
 • Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės irsavivaldos institucijoms rengiant ir priimant naujus, keičiant ir papildant jau priimtus teisės aktus, sisijusius su žmonių, sergančių migrena, interesais;
 • Organizuoti kultūrinius, švietimo, poilsio, sporto, sveikatos bei kitus renginius;
 • Skatinti mokslinius tyrimus ir jų praktinį taikymą migrenos ligų gydyme;
 • Medicininį švietimą, vaistų pasiekiamumą ir nestandartinę reabilitaciją laikyti prioritetine veiklos kryptimi;
 • Supažindinti visuomenę, valstybės institucijas su migrena, jos pasekmėmis ir galimybėmis suvaldyti šią ligą;
 • Palaikyti ryšius su tarptautinėmis giminingomis organizacijomis.

Siekdama įgyvendinti savo tikslus, Asociacija turi teisę vykdyti šias, su jos tikslais susijusias ir Įstatams neprieštaraujančias veiklos rūšis:
Migrena sergančiųjų asociacijos įstatai visa versija (žr. priede).

Į viršų